Wat is een UBO?

UBO is een veel gebruikte definitie in de financiële wereld en staat voor 'Ultimate Beneficial Owner'. Vrij vertaald betreft dit de persoon of personen welke uiteindelijk rechthebbende zijn over de opbrengsten/vermogen van een organisatie.

Instellingen zoals wij, die onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, zijn verplicht de UBO te achterhalen van een zakelijke relatie.

Helaas is het opvragen van een uittreksel uit het UBO register van de KVK hiervoor niet voldoende. Voor alle rechtsvormen, behalve de eenmanszaak of de BV met 1 aandeelhouder (als dit als zodanig in de KVK is opgenomen), zal u daarom gevraagd worden om een zogeheten aanvullende UBO verklaring af te leggen. Dit formulier kunt u hier bekijken.Dit formulier kunt u hier bekijken.