Niet geaccepteerde diensten en producten

Bij de acceptatieprocedure wordt ook met nadruk gekeken of het product en/of dienst, welke u via onze betaaldiensten wenst af te rekenen, geaccepteerd kan worden.

Een aantal diensten en/of producten zijn bij wet niet toegestaan en een aantal producten en/of diensten accepteren wij niet om voor ons moverende redenen.

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn, dat u over een vergunning beschikt. Een bewijs dat u beschikt over de noodzakelijke vergunning vormt dan onderdeel van de door u aan te leveren gegevens.

Wilt u meer weten over compliance, neem dan gerust even contact op met onze afdeling compliance. Dit kan via chat, mail, telefoon of middels een bezoek bij ons op kantoor.