Acceptatieprocedure

Betaaldiensten activeren voor uw organisatie

Om betaaldiensten te kunnen gebruiken voor uw organisatie, dient er een korte organisatie acceptatieprocedure te worden doorlopen.

Wwft - De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Dit acceptatie proces bestaat uit een aantal stappen welke er op toezien dat alle relevante informatie bekend en juist is en voldoet aan de eisen binnen de WWFT. Het is voor alle aanbieders van betaal/geld-diensten, zoals DigiWallet en Banken, een wettelijke verplichting dit proces te doorlopen. Voor meer informatie en wetteksten over de WWFT kunt hier meer informatie vinden.

Gegevens aanleveren:

Na het aanmaken van een organisatie dient u een aantal gegevens aan ons aan te leveren om de korte organisatie acceptatie procedure te doorlopen. Welke gegevens voor uw organisatie aangeleverd moeten worden kunt u hier inzien.

Lees verder