Bankidentificatie

Een onderdeel van de klantacceptatie betreft het identificeren van uw bankrekening. Het betreft hier wettelijke vereisten. Bij aanmelding van uw organisatie, wordt dan ook verzocht om een bankidentificatie aan te leveren.

Een geldige bankidentificatie betreft een recente kopie (foto/scan) van uw bankafschrift van de zakelijke bankrekening (maximaal 1 maand oud) of een recente kopie (printscreen) van de zakelijke internetbankieromgeving (maximaal 1 week oud. Hierbij dient de inlogdatum, het bankrekeningnummer en de naam van uw organisatie zichtbaar te zijn).

Zakelijke bankrekening:

Wij willen u er op wijzen dat de bankrekening, welke u gebruikt voor het ontvangen van de betalingen, een zakelijke bankrekening moet zijn welke op naam staat van uw organisatie. Het is wettelijk niet toegestaan om een privérekening daarvoor te gebruiken, ook niet in geval van een eenmanszaak.

Note: U kunt gerust bedragen/namen van derden “blinderen” op het door u aangeleverde document. Uw bedrijfsnaam, rekeningnummer en login-afschriftdatum moeten goed zichtbaar zijn.

Identificeren via 1ct betaling

Wij bieden u ook de mogelijkheid om via een 1ct betaling de bank te identificeren. Meer informatie daarover kunt u vinden bij de bankinstellingen van uw account.