Bedrijfsstructuur

Indien in de aangeleverde KVK documenten niet alle eigenaren/UBO('s) vermeld worden (dit is bijvoorbeeld het geval indien er meerdere eigenaren zijn) is een KVK uittreksel niet dekkend.

In dergelijke gevallen is het dan noodzakelijk om aan ons inzage te geven in uw bedrijfsstructuur. Een voorbeeld hiervan kunt u hier bekijken